KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO

Na podstawie art.13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe
ZAP- Mechanika Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie
uzasadnionych interesów ZAP- Mechanika Sp. z o.o., czyli w celu:
– realizacji procesów handlowych;
– realizacji produktów i usług, przygotowania ofert;
– niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;
– niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;
– badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu
zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług;
– dochodzenia roszczeń i przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które
następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania oraz obrony przed roszczeniami
– obsługi księgowej i /lub kadrowej, usług wsparcia IT oraz usług, które świadczą firmy
kurierskie i transportowe.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę ZAPMechanika Sp. z o.o.
4. Państwa dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez
nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane
będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym.
5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach
określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa
danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa
interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego
interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
8. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować
na adres e-mail: rodo@zap-mechanika.pl.